Lad æren for succesen på SCN´s træværksted tilkomme de rette.

 

Jeg læser med interesse artikel af 2/7 2013 om SCN med billede af områdeleder Gitte Schimmel og Ulla Verner leder af Handicapafdelingen I Frederikshavn kommune.

 

I artiklen står der, at træværkstedet bliver flittigt benyttet bl.a. af lokalafdelingen af Hjernesagen.

Efterfølgende kan jeg af Steen Jørgensens læserbrev 5/7-2013 se, at  han opfatter det som om, at værkstedet tilhører kommunen, og at vi som forening får lov at benytte det.

 

For ikke der skal herske tvivl om sagens rette sammenhæng, giver jeg mig derfor i kast med at fortælle "historien" om dette værksted.

Det er nemlig sådan at alt udstyr i det lokale tilhører Hjernesagen, som er blevet det foræret, doneret og selv har købt maskiner til gennem årene.

Vi har, ligesom SCN til huse i Frederikshavn Boligforenings bygninger på Anholtvej og har tilbudt SCN at bruge værkstedet kvit og frit, hvilket de har takket nej til, på grund af forsikringsspørgsmål.

 

Hjernesagens medlemmer benytter det hver mandag formiddag, og det er ganske vist med stor succes. Vi er så heldige at have en frivillig tømrermester, som kyndigt og til stor glæde vejleder og inspirerer vores "træmænd", som hygger sig med at udforme fine produkter, mens de samtidig nyder hinandens selskab.

 

Susanne Jensen

Formand for Hjernesagen Frederikshavn og Læsø kommuner.

Kertemindegade 21

9900 Frederikshavn

email: morsj@post.cybercity.dk

Tlf. 23737337