En tanke værd:

Når de tidligere helt selvfølgelige bevægelser mv. pludseligt bliver til noget, som den ramte skal planlægge ned til mindste detalje, giver det uvægerligt hjernen mindre resurser til rådighed til udførelse af  andre gøremål,
f.eks.
at give gennemtænkte svar
at have humoristisk overskud
at udvælge det positive i livet
at håndtere social tilstedeværelse

o.s.v.

 Klip1

Indgangssiden