Lov §§§ paragraffer

Når en apopleksi- og/eller afasi-ramt person udskrives fra sygehuset, begynder den nye virkelighed...
...og her vil den ramte og/eller dennes pårørende få brug for kendskab til §Serviceloven§.

Det anbefales altid at fremsætte ønske om en skriftlig referat af ethvert visitationsmøde samt begrundelse af udfaldet af samme.
- - -
Herudover kan kendskab til bl.a.
Pensionsloven &
Sundhedsloven
evt. også være relevante.

Indgangssiden